skip to Main Content
Izrada Investicionih Programa i Biznis Planova

AGENCIJA BIZNIS postoji i uspešno posluje od 2007. nalazimo se u centru grada, nedaleko od Beograda na vodi.
Višegodišnje iskustvo vlasnika i saradnika doprinelo je realizaciji preko 300 investicionih projekata, poboljšanju ukupnog poslovanja privrednih subjekata i osnaživanju njihovih ljudskih resursa.

 

Sa željom da pomognemo klijentima da:

 • Započnu sopstveni biznis,
 • Obnove i osavremene proizvodnu/uslužnu opremu,
 • Racionalizuju troškove poslovanja radi povećanja profita,
 • Opskrbe se obrtnim sredstvima,
 • Refinansiraju postojeće kredite,
 • Pripreme tendersku dokumentaciju,
 • Ostvare subvencije podrškom domaćih i stranih fondova
 • Dobiju pravnu pomoć…

Izrađujemo elaborate:

 • Biznis planove,
 • Investicione programe,
 • Studije izvodljivosti i opravdanosti,
 • Start-up projekte
 • Za IPARD program…

 

Pružamo usluge:

 • Savetodavne usluge u vezi sa finansiranjem biznis ideja, programa i projekata,
 • Pravne usluge u vezi sa osnivanjem i registracijom firmi, statusnim promenama, zastupanjem pred sudovima, likvidacijom, sačinjavanja celokupne radno-pravne dokumentacije i dr.
 • Anketiranjem uposlenika radi poboljšanja radne motivacije, te sumiranje i analiza rezultata doprinosi povećanju produktivnosti.
PlanBiz-Izrada Biznis Planova I Investicionih Programa-ikona-1

Da bi Vaš san postao stvarnost i da biste uspešno poslovali, pre pokretanja Vašeg poslovanja morate napraviti PLAN.

PLAN ulaganja Vašeg novca, vremena, ambicije.

PLAN koji će obezebediti da Vaša investicija u sopstveno poslovanje postane Vaša sigurna budućnost.

Naš tim stručnjaka Vaš biznis plan obradjuje detaljno, stručno i u najkraćem roku. Zadovoljstvo nam je što smo napravili veliki broj biznis planova koji su uspešno realizovani, te su nam zadovoljni klijenti davali dobre preporuke.

Proverite opravdanost ideje i planirane investicije kroz investicioni program (biznis plan) uz STRUČNE konsultacije!

KORACI:

Korak 1: VAŠA IDEJA

Ideja je dosetka koja Vam sine i postaje vodilja u Vašem poslovnom poduhvatu. Ona pokreće Vašu volju, snagu, kao neophodne resurse na putu ka ostvarenju.

Svoj biznis upravo započinjete pojavom ideje. Ona oslikava Vaš duh, osobine i polje interesovanja… Razmišljajte: ideja se moze pojaviti sasvim slučajno, asocijacijom, istraživanjem, spoznajom o stanju na tržištu…

Ako imate ideju prelazite na korak 2:

Korak 2: BIZNIS PLAN

Biznis plan je sredstvo svojevrsnog testiranja Vaše ideje, u cilju donošenja pravilne poslovne odluke. Detaljno ćemo razraditi Vašu biznis ideju i dobiti odgovor na pitanje: vredi li slediti ideju i ukazanu priliku!

Osim toga, jasno ćemo znati da li je Vaš projekat rentabilan i likvidan, kao i imati brojčane pokazatelje ekonomske isplativosti investiranja…

Ukoliko Biznis plan pokaže pozitivne rezultate, pristupamo koraku 3:

Korak 3: RESURSI

Za realizaciju Vaše, sada već testirane ideje, neophodni su resursi:

 • Prirodni ili fizički
 • Reputacioni
 • Organizacioni
 • Finansijski
 • Intelektualni i ljudski
 • Tehnološki

Obezbedili ste ljude, opremu, razmisljate o reputaciji… a potrebna su Vam finansijska sredstva za realizaciju, kao i marketinški potezi da Vaši klijenti čuju za Vas, tu smo da Vam:

 • Uputimo pravne radnje neophodne za legalitet biznisa (otvaranje firme, statusne promene i sl.)
 • Obezbedimo kompletan konsalting u vezi sa finansiranjem (banke, fondovi, subvencije…)
 • Napravimo analizu finansijskih izvestaja i damo savete u vezi sa kreditiranjem

Korak 4: REALIZACIJA

Nakon realizacije Vaše biznis ideje, a pri eventualnoj pojavi problema u poslovanju vezano za ljudske resurse, troškove, organizaciju… naš stručni tim za Vas uradiće:

 • menadžment savetodavne poslove (upravljanje poslovanjem, regrutovanje kadrova, motivaciju zaposlenih, implementaciju menadžmenta znanja…)
 • finansijsko poslovanje – savetodavne aktivnosti: upravljanje troškovima i racionalizacija troškova poslovanja i obrta kapitala; smernice pri investiranju, analizu ukupnog poslovanja…
 • stručna predavanja

Čestitamo… Uspešno ste pokrenuli sopstveni posao!

PALETA USLUGA:

 

 • BIZNIS PLAN ZA START-UP PROJEKTE

POČETNICI U BIZNISU,  na osnovu stručno izrađenog biznis plana, zajedničke pripreme dokumentacije i primljenih saveta, možete REALIZOVATI KREDIT ZA ZAPOČINJANJE POSLA, KOD FONDA ZA RAZVOJ i NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE!

 • IZRADA STUDIJA IZVODLJIVOSTI i OPRAVDANOSTI ZA SVE OBLASTI INVESTIRANJA

INVESTITORI, Rezultati izrade studije izvodljivosti ogledaju se u analizi potencijala planirane investicije, a koja VAM OMOGUĆAVA DONOŠENJE PRAVILNE POSLOVNE ODLUKE kroz pokazatelje realnih mogućnosti i uspešnosti realizacije investicije. STUDIJOM ĆE VAM BITI PRIKAZANE ALTERNATIVE I PREDLOŽENI MERLJIVI REZULTATI ZA IZBOR NAJEFEKTIVNIJE ALTERNATIVE.

 • BIZNIS PLAN ZA KREDITIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA

VLASNICI PREDUZEĆA I RADNJI, uz pomoć biznis plana i savetodavnih usluga, PRUŽA VAM SE MOGUĆNOST REALIZACIJE KREDITA ZA FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA KOD FONDA ZA RAZVOJ!

 • BIZNIS PLAN KOJIM SE DOKAZUJE OPRAVDANOST ULAGANJA U POLJOPRIVREDU I SEOSKI TURIZAM

POTENCIJALNI KORISNICI IPARD PROGRAMA, biznis plan vam koristi za dobijanje do 65% BESPOVRATNIH SREDSTAVA!

 • BIZNIS PLAN ZA INVESTITORE – IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA

U poslovnim bankama, uz pomoć realnog biznis plana MOŽETE REALIZOVATI PROJEKTNO FINANSIRANJE!

 • BIZNIS PLAN ZA REFINANSIRANJE KREDITA

KORISNICI ODOBRENIH BANKARSKIH KREDITA, uz prikaz biznis plana vašim bankarskim savetnicima, PRUŽA VAM SE MOGUĆNOST REFINANSIRANJA POSTOJEĆIH KREDITA, ČIME ĆETE PREVAZIĆI PROBLEM OTPLATE ANUITETA!

 • PROCENA KAPITALA

 

 

NAŠI DUGOGODIŠNJI SARADNICI, MOGU VAM POMOĆI TAKOĐE U:

 

 • MENADŽMENT SAVETODAVNIM POSLOVIMA:

SAVETI PRI UPRAVLJANJU POSLOVANJEM, REGRUTOVANJE KADROVA, MOTIVACIJA ZAPOSLENIH…, IMPLEMENTACIJA MENADŽMENTA ZNANJA, STRUČNA PREDAVANJA…

 • FINANSIJSKOM POSLOVANJU:

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA I RACIONALIZACIJA TROŠKOVA POSLOVANJA I OBRTA KAPITALA; SMERNICE PRI INVESTIRANJU, ANALIZA UKUPNOG POSLOVANJA…

 • PRAVNIM POSLOVIMA:

OSNIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I LIKVIDACIJA, REGISTRACIJA PREDUZETNIKA, UGOVORI, PREGOVORI, STATUSNE PROMENE…

 • TENDERSKIM AKTIVNOSTIMA:

UČESNICI NA TENDERIMA, PRUŽIĆEMO VAM POMOĆ PRI PRIKUPLJANJU I OBRADI TENDERSKE DOKUMENTACIJE

PlanBiz-Izrada Biznis Planova I Investicionih Programa-ikona-2
PlanBiz-Izrada Biznis Planova I Investicionih Programa-ikona-3

REFERENCE:

 • Na osnovu kvalitetno izrađenih biznis planova REALIZOVANO na STOTINE kredita (start-up, brownfeeld projekti…)
 • Na osnovu realno predviđenih i potvrđenih prihoda i troškova POBOLJŠANA POSLOVANJA privrednih subjekata i izvršene diversifikacije

NAŠ TIM:

PlanBiz Tim - Jelena Krstic - doktor ekonomskih nauka

DOC.DR JELENA KRSTIĆ

VLASNIK BIZNIS AGENCIJE

Polje naučnog i praktičnog delovanja bazira na istraživanju preduzetničkog delovanja i  specifičnostima vođenja biznisa, savetovanju  potencijalnih investitora u opredeljivanju za ulaganje kapitala u razvojne programe, zatim  izradi studija izvodljivosti i poslovnih planova. Posvećena  radu sa studentima,  saradnji sa privrednicima, kao i integraciji jednog i drugog, na način upućivanja studenata i privrednika u tekuće problematike privrednog sistema. Autor je i koautor više desetina  stručnih i naučnih radova iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Kao menadžer projekta, član projektnog tima, mentor i radioničar –  učestovala  u realizaciji projekata. Uspešno predvodi Biznis Agenciju i svoje saradnike.

PlanBiz Tim - Ljubica Popovic - ekspert upravljanja finansijskim sredstvima

EKSPERT LJUBICA POPOVIĆ

SARADNIK

Ekspert u poslovima upravljanja finansijskim sredstvima i upravljanja poslovnom politikom privrednih subjekata; takođe i u izradi godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih planova i analiziranju ostvarenih rezultata poslovanja.

planbiz-saradnici

IVANA PEKIĆ

SARADNIK

Specijalista iz oblasti upravljanja realizacijom projekata u bankarskom sektoru.
Dugogodišnje iskustvo u analizi i oceni finansijskog stanja i kreditne sposobnosti klijenata, mikro, malih i srednjih privrednih društava, kao i kontroli rizika projekata odnosno planiranih investicija.

PlanBiz Tim - Jasmina Krstic - advokat

ADVOKAT JASMINA KRSTIĆ

SARADNIK

U svom višegodišnjem iskustvu specijalizovala za oblast privrednog prava gde je stekla značajano iskustvo u statusnoj oblasti, zastupanju pred sudom u svim privrednim sporovima, zastupanju u upravnim postupcima pred pred državnim organima i organizacijama koji odlučuju o pravima i obavezama privrednih subjekata. Istovremeno, stekla je višegodišnju praksu u zastupanju iz oblasti radnog prava, kao i sačinjavanja celokupne radno-pravne dokumentacije. Takođe, bavi se i zastupanjem u oblasti nekretnina, prava gradjenja, ozakonjenja i rešavanja imovinsko-pravnih pitanja.

PlanBiz Tim - Bozidar Stavric - emeritus naucni radnk

PROF.DR BOŽIDAR STAVRIĆ, emeritus

SARADNIK

Uspešan naučni radnik i stvaralac, koji svoje stvaralaštvo ispoljava sistemom naučnih disciplina u oblasti ekonomske teorije i ekonomske prakse, koji sadrži niz originalnih naučnih koncepata, sprovodivih u poslovnoj praksi. Prvenstveno orijentisan na obradu sveukupne ekonomske i organizacione problematike kao mezoekonomskog sistema imanentnog tržišnoj privredi.

PlanBiz Tim - Aleksandar Damnjanovic - profesor doktor vanredni profesor

PROF.DR ALEKSANDAR DAMNJANOVIĆ, redovni profesor

SARADNIK

Širu oblast naučnog i stručnog rada Aleksandra Damnjanovića čine strategijski menadžment i menadžment informacionih sistema. Učesnik je u velikom broju projekata kako domaćih, tako i međunarodnih, u ulozi specijaliste u oblastima preduzetničkog menadžmenta (mala i srednja preduzeća), finansija, statističke obrade podataka, analize podataka, informacionih tehnologija.

PlanBiz Tim - Vuk Randjic - specijalista za menadzment u biznisu

VUK RANĐIĆ, specijalista

SARADNIK

Znanje stekao na Akademiji poslovnih studija, u zvanju specijaliste za menadžment u biznisu. Polje interesovanja i praktičnog delovanja usmerio na analize poslovanja privrednih subjekata, vođenje biznisa i poboljšanje funkcija menadžmenta u poslovnim sistemima. Radom i stručnim zalaganjem doprinosi razvoju Biznis agencije.

JELENKO PAPIĆ, dipl.oec, ovlašćeni računovođa

SARADNIK

Višegodišnje iskustvo u konsultantskim poslovima, poslovima procene vrednosti kapitala, analizi i optimizaciji funkcionisanja organizacione strukture preduzeća, izradi i oceni biznis planova za potrebe banaka, fondova i internih provera opravdanosti ulaganja, poslovima interne revizije, izrada modela provere profitabilnosti delova preduzeća i internih odnosa u preduzećima, analizama finansijkog položaja preduzeća, poslovima sudskih veštačenja i veštačenja za interne potrebe, poslovima izrade svih vrsta planova.

KONTAKTIRAJTE NAS:

  *Pošaljite upit i kontaktiraćemo Vas putem telefona ili e-mejla!

  Ime i prezime: (obavezno)

  Email: (obavezno)

  Broj telefona: (obavezno)

  Za koju našu uslugu ste zainteresovani: (obavezno)

  Izrada investicionih programa i studije opravdanostiBiznis plan za start-up projekteBiznis plan za investiranje u proizvodnu i uslužnu opremuBiznis plan za kreditiranje obrtnih sredstavaBiznis plan kojim se dokazuje opravdanost ulaganja u poljoprivreduBiznis plan za investitore – izgradnju stambeno-poslovnih objekataBiznis plan za opravdanost investiranja u delatnosti trgovineBiznis plan za refinansiranje kreditaMenadžment savetodavni posloviFinansijsko poslovanje – savetodavne aktivnostiPravni poslovi

  Poruka

  Back To Top